VDL foto
Google maps
VDL MILIEU
Valkenhof 33
4921 WD MADE
T: 0162 - 68 77 24
F: 0162 - 68 17 74
M: 06 - 51 34 53 92
E: albert@vdlmilieu.nl
Linkedin Facebook

VDL milieu voor:

Buiten onze specialisatie omtrent de opslag en vervoer van vuurwerk en gevaarlijke stoffen heeft VDL Milieu op vele andere gebieden actuele kennis om u adequaat van dienst te zijn.

VDL Milieu is u graag van dienst voor:

  • Het aanvragen van omgevingsvergunningen milieu.

  • Het verrichten van milieumeldingen.

  • Opstellen Programma van Eisen voor vuurwerk.

  • Specialist in opslag en vervoer van vuurwerk en gevaarlijke stoffen.

  • Het aanvragen van vergunningen in het kader van de Waterwet.

  • Het verrichten van meldingen in het kader van de Waterwet.

  • Het aanvragen van omgevingsvergunningen bouw.

  • Het aanvragen een  vergunning in het kader van het Gebruiksbesluit.

  • Het verrichten van meldingen in het kader van het Gebruiksbesluit.

  • Het aanvragen van een reclamevergunning.

  • Het aanvragen van een verkoopvergunning voor consumentenvuurwerk.

  • Het verrichten van geluidsmetingen.

  • Juridische advisering en ondersteuning bij bezwaar en beroepprocedures (omgevingsrecht en APV).

  • Vergunningaanvraag voor het vellen van bomen.

  • Toezicht en handhaving bij overheidsinstanties.

  • Integrale handhaving op de kleursporen grijs, groen, blauw, rood en paars.

  • Beleidszaken op het gebied van openbare ruimte (hondenpoepbeleid, hoogspanningslijnen).

  • Opleidingen en instructie van personeel  op milieu aspecten en toezicht en handhaving.

© 2011 PubliPush   Sitemap | Disclaimer